Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. LAZ Rozvrh
Riaditeľka
laznibatova@spmndag.sk
 
 
PhDr. Milan Bujňák BUJ Rozvrh
Zástupca
mbujnak@spmndag.sk
 
 
Mgr. Zuzana Bartošová BAR Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta A
zbartosova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Anton Belan, PhD. BEL Rozvrh
Učiteľ
abelan@spmndag.sk
 
 
Mgr. Beáta Bujtárová BJT Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia A
bbujtarova@spmndag.sk
Foto PaedDr. Jozef Cimra CIM Rozvrh
Triedny učiteľ: Kvarta B
jcimra@spmndag.sk
 
 
Mgr. Denisa Čolláková COL Rozvrh
Učiteľka
dcollakova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Ivona Demčáková DEM Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma B
ivona.demcakova@gmail.com
 
 
PaedDr. Dávid Dzama DZA Rozvrh
Triedny učiteľ: Septima B
david.dzama24@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Hasalíková HAS Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva A
zhasalikova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Hladká HLA Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma C
lhladka@spmndag.sk
 
 
Mgr. Danica Hlinková HLI Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta B
dhlinkova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Ivona Iváneková IVA Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta B
iivanekova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Marianna Janáčková JNC Rozvrh
Učiteľka
halimka@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Jankovičová JNK Rozvrh
Učiteľka
ljankovicova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Viera Jánošková, PhD. JAN Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima A
vjanoskova@spmndag.sk
 
 
Graham Jenkins JEN Rozvrh
Učiteľ
gjenkinns@spmndag.sk
 
 
Mgr. Tomáš Kapuscinský KAP Rozvrh
Učiteľ
tkapuscinsky@spmndag.sk
 
 
Mgr. Viktória Kárászová KAR Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia B
avoszarak@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Karšňáková KRŠ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
k.karsnakova@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Kelbelová KEL Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda B
lkelbelova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Martin Kováč KOC Rozvrh
Učiteľ
miti.kovac@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Kováčová KOV Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva B
skovacova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Zlatica Kováčová KVČ Rozvrh
Učiteľka
zkovacova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Lenka Kramarová KRA Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Jakub Krchňavý KRCH Rozvrh
Učiteľ
jkrchnavy@spmndag.sk
 
 
Mgr. Katarína Kubaliaková KUB Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia C
katush.smnd@gmail.com
 
 
Mgr. Magdaléna Mariašová MAR Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta A
mmariasova@spmndag.sk
 
 
PhDr. Radoslav Matejov MAT Rozvrh
Učiteľ
rmatejov@spmndag.sk
 
 
Mgr. Mária Melicherčíková MEL Rozvrh
Učiteľka
mmelichercikova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Jana Murínová MUR Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta C
jmurinova@spmndag.sk
 
 
Ing. Pavol Nemec NEM Rozvrh
Učiteľ
pnemec@spmndag.sk
 
 
Mgr. Dominika Ondriašová OND Rozvrh
Učiteľka
dondriasova@spmndag.sk
 
 
Andrea Pindurová PIN Rozvrh
Učiteľka
apindurova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Juraj Poljovka PLV Rozvrh
Učiteľ
juro@studujeme.sk
 
 
Mgr. Katarína Pupíková PUP Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda A
katka.pupikova@gmail.com
Foto Mgr. Alena Rebrová REB Rozvrh
Učiteľka
arebrova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Andrea Rohaľová ROH Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta C
arohalova@spmndag.sk
 
 
Ing. Mária Rusinová RUS Učiteľka
mrusinova@spmndag.sk
 
 
ThDr. Renáta Sedmákova, PhD. SED Rozvrh
Učiteľka
sedmakova@gmail.com
 
 
Mgr. Marián Staňo STA Rozvrh
Učiteľ
mstano@spmndag.sk
 
 
Mgr. Katarína Šramová SRA Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma A
 
 
Mgr. Andrea Tinajová TIN Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. C
andrea.tinajova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Uherkovichová UHE Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. B
uherkovichova.monika@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Úradníčková URD Rozvrh
Učiteľka
juradnickova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Mária Valentová VAL Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta A
mvalentova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Lenka Vašicová VAŠ Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda C
lvasicova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Martina Verčimáková VER Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda C
mvercimakova@spmndag.sk
 
 
Mgr. Nina Slezáková SLE Rozvrh
Iný nepedagogický zamestnanec
nslezakova@spmndag.sk

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
    Teplická 7, 831 02 Bratislava
  • +421 x 44641214

Fotogaléria