Navigácia

Zoznam tried

Názov
Príma A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šramová
Učebňa Príma A
Príma B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivona Demčáková
Učebňa Príma B
Príma C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Hladká
Učebňa Príma C
Sekunda A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Pupíková
Učebňa Sekunda A
Sekunda B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Kelbelová
Učebňa Sekunda B
Sekunda C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Vašicová
Učebňa Sekunda C
Tercia A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Bujtárová
Učebňa Tercia A
Tercia B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Kárászová
Učebňa Tercia B
Tercia C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kubaliaková
Učebňa Tercia C
Kvarta A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Mariašová
Učebňa Kvarta A
Kvarta B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jozef Cimra
Učebňa Kvarta B
Kvarta C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Rohaľová
Učebňa Kvarta C
Kvinta A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Valentová
Učebňa Kvinta A
Kvinta B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivona Iváneková
Učebňa Kvinta B
Sexta A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bartošová
Učebňa Sexta A
Sexta B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danica Hlinková
Učebňa Sexta B
Sexta C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Murínová
Učebňa Sexta C
Septima A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Jánošková, PhD.
Učebňa Septima A
Septima B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dávid Dzama
Učebňa Septima B
Oktáva A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Hasalíková
Učebňa Oktáva A
Oktáva B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Kováčová
Učebňa Oktáva B
5. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Karšňáková
Učebňa 5. A
5. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Uherkovichová
Učebňa 5. B
5. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Tinajová
Učebňa 5. C

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
    Teplická 7, 831 02 Bratislava
  • +421 x 44641214

Fotogaléria